Доколку сакате да бидете дел од активностите на Научното здружение на ендокринолози и дијабетолози на Македонија, потребно е да ги следите следните чекори

 

Симнете ја и рачно пополнете ја Пристапницата (во pdf file ) а потоа истата да се скенира или фотографира.

Пополнете ги следниве полиња и прикачете ја рачно пополнетата пристапница  а пото испратете ги со кликање на submit

Прикачете ја рачно пополнетата пристапница
captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

 
Одговор ќе добиете во рок од 7 работни дена.

Откако ќе бидете прифатени од страна на Претседателството на здружението, потребно е да ја платите годишната членараина со цел официјално да станете член од Научното здружение на ендокринолози и дијабетолози на Македонија.

Уплатница