________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

03 - 05.12.2020 - „Компликации од дијабетесот“ Конгрес на Интернационалната федерација за дијабетес

                                                                                                 

Поради пандемијата со COVID-19 откажани или трансформирани во дигитален формат се бројни научни конгреси, семинари и средби, како од областа на дијабетесот така и од други области. Постојано ја следиме ситуацијата на светско ниво и се надеваме дека голем дел од рестрикциите ќе бидат тргнати до декември. Сеуште се надеваме дека доколку дојде до стабилизирање на состојбата ќе се оддржи конгресот во Лисабон, во меѓувреме постојано ќе ги следиме сите настани поврзани со COVID-19 и ќе бидат направени потребните промени за реазлизација на конгресот

 


 


ADA 2021, 81ви НАУЧНИ СЕСИИ, 25 - 29.06.2020

 


EASD 2021, ГОДИШЕН КОНГРЕС, 27.09 - 01.10.2021

 


14.11.2021 - СВЕТСКИ ДЕН НА ДИЈАБЕТЕСОТ

Image result for international diabetes federationRelated image

 

 

 


06-09.12.2021 - ГОДИШЕН КОНГРЕС НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЈА ЗА ДИЈАБЕТЕС, БАНГКОК (ТАЈЛАНД)

Related image

more information soon..