Кардио-Дијабетес симпозиум, онлајн панел дискусија „Правиме ли доволно за пациентите со дијабетес и кардиоваскуларен ризик?“ - во ко-организација на Научнот здружение на ендокринолози и дијабетолози на Македонија и Национално здружение по кардиологија на Северна Македонија, поддржано од Ново Нордиск Фарма.

14ти декември, 2021. Онлајн панел дискусија, преку платформата ZOOM.

*На сите членови на двете здуженија испратена е официјална онлајн покана со директниот линк за приклучување на ZOOM платформата.

 

Линк за директно симнување на мобилна апликација- Упатства за дијабетес од 2018 (ревизија 2020) во издание на НЗЕДМ

 

 

ДИЈАБЕТЕС И COVID - АНКЕТА ЗА ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ

ДИЈАБЕТЕС И COVID - АНКЕТА ЗА ЛИЦА СО ДИЈАБЕТЕС

 

 

Препораки за заштита на лицата со дијабетес во време на COVID-19