наслов

Контакт

адреса

Водњанска бр.17
Скопје
1000
Македонија

контакт

+389 (0)2 3147 280
nzedmk@gmail.com
http://www.nzedm.mk 

logo
logo

За нас

All the posts.
logo-400-267
Научното здружение на ендокринолози и дијабетолози на Македонија (НЗЕДМ) својата историја ја започнува уште на 26.05.1999 година, кога е донесена одлука за формирање на т.н. Дијабетолошка асоцијација на Македонија (ДАМ). Под тоа име започнува да работи официјално од 19.07.1999 година. Во наредните години здружението успешно функционира и со секоја наредна година се зголемува бројот на активности и настани, достапни за сите заинтересирани лекари. Со текот на годините, увидена е потребата…
Read More →
logo-400-267
Претседател Проф. д-р Татјана Миленковиќ  Потпретседател Насл. доц. д-р Ирфан Ахмети Секретар Науч. сораб. д-р Искра Битовска Благајник Асистент д-р Билјана Тодорова Потпретседател Доц. д-р Саша Јовановска Мишевска Секретар д-р Надица Божиновска tatjana Професор д-р Татјана Миленковиќ - Претседател × Професор д-р Татјана Миленковиќ е редовен професор на Медицинскиот факултет во Скопје, вработена на Клиниката за ендокринологија, дијабетес и метаболни заболувања од 1985 година, каде во 1995 го основала Одделот…
Read More →
logo-400-267
Здружението е со цел да се развива и унапредува соработка меѓу неговите членовиДа дава поттик на научната и стручната работа во областа на ендокринологијата и дијабетотДа се грижи за сите прашања од заеднички интерес за струката (законски прописи,подзаконски акти,школување, кадри и тн.Да им помага на органите на управата со давање на стручни мислења при решавањето на прашања што се однесуваат од областа на ендокринологијата и дијабетесотДа работи на унапредувањето и…
Read More →
За нас | Macedonia Association of Endocrinologists and Diabetologists