наслов

Контакт

адреса

Водњанска бр.17
Скопје
1000
Македонија

контакт

+389 (0)2 3147 280
nzedmk@gmail.com
http://www.nzedm.mk 

logo
logo

Активности

All the posts.
8ми Дијабетолошки Денови во Македонија со меѓународно учество (2022), во организација на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Македонија   Втор пост дипломски курс во организација на Европската асоцијација за изучување на дијабетес и Научното здружение на ендокринолози и дијабетолози на Македонија, кој ќе се оддржи во Скопје, Македонија.
13 - 16.10.2022 - 7ми Дијабетолошки Денови во Македонија со меѓународно учество, во организација на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Македонија  13 - 16.10.2022 - 6ти Конгрес по ендокринологија во Македонија со меѓународно учество, во организација на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Македонија  27.05.2022 - „Современ третман во дијагноза и третман на тироидните заболувања“ - Секциски состанок на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Македонија 05 - 07.11.2021 - 6ти Дијабетолошки Денови во Македонија со…
Read More →
Активности | Nzedm