наслов

Контакт

адреса

Водњанска бр.17
Скопје
1000
Македонија

контакт

+389 (0)2 3147 280
nzedmk@gmail.com
http://www.nzedm.mk 

logo
logo

Како да станете член

 
Доколку сакате да бидете дел од активностите на Научното здружение на Ендокринолози и Дијабетолози на Македонија, потребно е да ги следите следните чекори:
 
Смнете ја и рачно пополнете ја Пристапницата (во pdf file ) а потоа истата скенирајте ја и пратете ја на нашиот email: nzedmk@gmail.com

 

Како да станете член | Nzedm