наслов

Контакт

адреса

Водњанска бр.17
Скопје
1000
Македонија

контакт

+389 (0)2 3147 280
nzedmk@gmail.com
http://www.nzedm.mk 

logo
logo

За нас

logo-400-267
Научното здружение на ендокринолози и дијабетолози на Македонија (НЗЕДМ) својата историја ја започнува уште на 26.05.1999 година, кога е донесена одлука за…
logo-400-267
Претседател Проф. д-р Татјана Миленковиќ  Потпретседател Насл. доц. д-р Ирфан Ахмети Секретар Науч. сораб. д-р Искра Битовска Благајник Асистент д-р Билјана Тодорова…
logo-400-267
Здружението е со цел да се развива и унапредува соработка меѓу неговите членовиДа дава поттик на научната и стручната работа во областа…
За нас | Nzedm