наслов

Контакт

адреса

Водњанска бр.17
Скопје
1000
Македонија

контакт

+389 (0)2 3147 280
nzedmk@gmail.com
http://www.nzedm.mk 

logo
logo

Годишна членарина

Податоци за уплатница за членарина: 

Назив на примач – НЗЕДМ Скопје
Банка – Комерцијална Банка АД, Скопје
Сметка – 3000 000 0 155 1648
Даночен број – 40 300 246 1367
Износ – 1,200 денари за годишна членарина

Годишна членарина | Nzedm