наслов

Контакт

адреса

Водњанска бр.17
Скопје
1000
Македонија

контакт

+389 (0)2 3147 280
nzedmk@gmail.com
http://www.nzedm.mk 

logo
logo

Галерија

6-ти Дијабетолошки денови во Македонија со меѓународно учество, во организација на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Македонија

Галерија | Nzedm