наслов

Контакт

адреса

Водњанска бр.17
Скопје
1000
Македонија

контакт

+389 (0)2 3147 280
nzedmk@gmail.com
http://www.nzedm.mk 

logo
logo

Активности

Прв регионален сиумпозиум на млади ендокринолози, во организација на научните здруженије на ендокринолози на Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Хрватска, Јуни,…
13 - 16.10.2022 - 7ми Дијабетолошки Денови во Македонија со меѓународно учество, во организација на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Македонија  13…
Активности | Nzedm