Постдипломски курс „Дијабетес и исхрана“ Охрид, 29-30.05.2015 година