Прв EASD пост дипломски курс на тема „Дијабетесот и неговите компликации“  (09 - 11.11.2017)