Работилница на тема Нови трендови во менаџирањето на дијабетесот 06.10.2017