07.12.2018  Секциски состанок на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Македонија, во соработка со Ново Нордиск Македонија 

 4ти Дијабетолошки Денови во Македонија, со меѓународно учество, во организација на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р Македонија, 2019-та година