Светски ден на дијабетесот 2018 - Светскиот ден на дијабетесот се обележува секоја година на 14-ти ноември. Оваа година мотото под кое ќе се изведува е - Дијабетесот го засега секое семејство. По повод Светскиот ден на дијабетесот 2018, Научното здружение на ендокринолози и дијабетолози на Македонија (НЗЕДМ) ќе организира повеќе активности - на 11.11.2018 ќе се одржи физичка активност на Кејот на град Скопје. Сите учесници ќе добијат маичка и проспект, кои се реализирани во соработка со Интернационалната федерација за дијабетес. Дополнително, на секој учесник ќе му биде измерена гликемија пред почетокот на физичката активност и на крајот од истата, со цел да се потенцира значењето на физичката активност во третманот на дијабетесот. Сите учесници ќе бидат обезбедени со вода, а ќе има и закуски со низок јаглехидратен индекс. Сите заинтересирани ќе имаат непосреден контакт со лекари кои веќе долго работат на полето на дијабетесот. Во план се дополнителни активности за самиот ден - 14.11.2018