___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5ти Македонски конгрес по енокринологија, дијабетес и метаболични нарушувања со меѓународно учество, во организација на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р Македонија, 10.05 - 13.05.2018, Охрид, Македонија

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________