Планирани активности

 

7ми Дијабетолошки Денови во Македонија со меѓународно учество (2022), во организација на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Македонија 

 

6ти Ендокринолошки конгрес со меѓународно учество (2022), во организација на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Македонија 

 

Втор пост дипломски курс во организација на Европската асоцијација за изучување на дијабетес и Научното здружение на ендокринолози и дијабетолози на Македонија, кој ќе се оддржи во Скопје, Македонија.

 Fav template