Минати активности

6-ти Дијабетолошки денови во Македонија со меѓународно учество, во организација на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Македонија

 

 

 

  

05 - 07.11.2021 - 6ти Дијабетолошки Денови во Македонија со меѓународно учество, во организација на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Македонија 

 

17.11.2021 - „Болна дијабетична невропатија асоцирана со депресија“ - “ Секциски состанок на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Македонија

 

27.05.2021 - „Виртуелен центар за дијабетес“ - Секциски состанок на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Македонија

 

13 - 14.11.2020 - 5ти Дијабетолошки Денови во Македонија со меѓународно учество, во организација на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Македонија 

 

20.12.2019 - „Ендокринолошки полемики во секојдневната клиничка пракса“ - “ Секциски состанок на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Македонија со интернационално учество (професор Martin Reincke од Минхен, Германија; професор Georgios Mastorakos од Атина, Грција; и професор Djuro Macut од Белград, Србија

 

15.11.2019 - „ Дијабетес тип 2 во клиничката пракса - стари предизвици и нови можности“ Секциски состанок на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Македонија

 

29 - 31.03.2019 - 4ти Дијабетолошки Денови во Македонија со меѓународно учество, во организација на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Македонија 

 

07.03.2019  „Местото на базалните инсулини од втората генерација во терапијата на дијабетес мелитус„ - акредитиран секциски состанок во организација на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Македонија

 

07.12.2018  „Препораки и новини во третманот на дијабетесот„ акредитиран секциски состанок во организација на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Македонија

 

14.11.2018  Светски ден на дијабетесот, кој се одбележува на светско ниво одбележан беше од страна на нашето здружение. Мотото оваа година беше: „Дијабетесот го засега секое семејство„

 

10.05 - 13.05.2018  5ти Конгрес по ендокринологија во Македонија со меѓународно учество, во организација на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Македонија

 

10.05 - 13.05.2018   3ти Дијабетолошки Денови во Македонија со меѓународно учество, во организација на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Македонија

 

02.03.2018   „Потребата од терапија со хормон за раст при преминување од детска во адултна возраст“ Секциски состанок на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Македонија

 

09.11 - 11.11.2017  Прв пост дипломски курс на тема „Дијабетесот и неговите компликации“ во организација на Европската асоцијација за изучување на дијабетес и Научното здружение на ендокринолози и дијабетолози на Македонија

 

06.10.2017  „Нови трендови во менаџирањето на дијабетесот“, Секциски состанок на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Македонија, со предавање од професор Jean-Francois Gautier од болницата Lari Boisere Париз, Франција

 

19.05.2017  „Ropuido - rosuvastatin, новости во третманот на дијабетична дислипидемија, кардиоваскуларна и цереброваскуларна болест“ - Секциски состанок на Здружение на кардиологија, Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Македонија и Здружение на невролози, во покровителство на Алкалоид АД Скопје

 

31.03-02.04.2017  Втори Дијабетолошки Денови во Македонија, со меѓународно учество, во организација на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р Македонија

 

16.12.2016  Акредитиран секциски состанок на Здружение на ендокринолози и дијабетолози на Македонија, во покровителство на Berlin-Chemie, Хотел Мериот - Скопје

 

24.11.2016  Работилница за матични лекари, „Дијабетес тип 2, од превенција до соодветен третман“ - Гостивар, КМЕ, предавач - Асс. д-р Ирфан Ахмети, д-р Аџија Куртовски

 

27.10.2016  Работилница за матични лекари, „Дијабетес тип 2, од превенција до соодветен третман“ - Скопје, КМЕ, предавач - Асс. д-р Саша Јовановска Мишевска, д-р Бранко Алексов

 

25.10.2016  Работилница за матични лекари, „Дијабетес тип 2, од превенција до соодветен третман“ - Штип, КМЕ, предавач - Проф. д-р Татјана Миленковиќ, Асс. д-р Татјана Прошева

 

18.10.2016  Работилница за матични лекари, „Дијабетес тип 2, од превенција до соодветен третман“ - Скопје, КМЕ, предавачи - Асс. д-р Катерина Адамова, д-р Славица Лакинска

 

13.10.2016  Работилница за матични лекари, „Дијабетес тип 2, од превенција до соодветен третман“ - Скопје, КМЕ, предавач - Проф. д-р Татјана Миленковиќ, д-р Танер Хасан

 

12.10.2016  Работилница за матични лекари, „Дијабетес тип 2, од превенција до соодветен третман“ - Струмица, КМЕ, предавач - Асс. д-р Саша Јовановска Мишевска. д-р Слободанка Триводалиева

 

06.10.2016  Работилница за матични лекари, „Дијабетес тип 2, од превенција до соодветен третман“ - Охрид, КМЕ, предавач - Асс. д-р Искра Битовска Милева, д-р Мира Костојчиноска

 

05.10.2016  Работилница за матични лекари, „Дијабетес тип 2, од превенција до соодветен третман“ - Битола, КМЕ, предавач - Асс. д-р Искра Битовска Милева, д-р Лилјана Нечевска

 

03.10.2016  Работилница за матични лекари, „Дијабетес тип 2, од превенција до соодветен третман“ - Тетово, КМЕ, предавачи - Асс. д-р Катерина Адамова, д-р Душица Стефановска

 

29.09.2016  Работилница за матични лекари, „Дијабетес тип 2, од превенција до соодветен третман“ - Велес, КМЕ, предавачи - Доц. д-р Ивица Смоковски, д-р Елена Ќулумова

 

27.09.2016  Работилница за матични лекари, „Дијабетес тип 2, од превенција до соодветен третман“ - Куманово, КМЕ, предавачи - Асс. д-р Саша Јовановска Мишевска, Проф. д-р Татјана Миленковиќ

 

06.09.2016  Промоција на книга „Дијабетес тип 2, од превенција до соодветен третман“, во авторство на асс. Д-р Ирфан Ахмети и соработници, поддржана од Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р Македонија

 

01.04 - 03.04. 2016  Први Дијабетолошки Денови во Македонија, со меѓународно учество, во организација на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р Македонија

 

09.10.2015  Работилница на тема „Ултрасонографски карактеристики на тироидната жлезда“, во органзиација на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р Македонија

 

29.05 - 31.05.2015  Постидпломски курс, во организација на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р Македонија, на тема „ Исхрана и дијабетес

 

14.04.2015  Стручен состанок на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р Македонија, на тема „Дијабетес и технологии: Предизвици во 21 век

 

31.03.2015  Стручен состанок на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р Македонија, дел од КМЕ, на тема „ Време е за индивидуализација во лекувањето на дијабетес мелитус тип 2

 

21.11.2014  Стручен состанок на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р Македонија, на тема „Тироидна патологија - наши искуства

 

01.10 - 04.10.2014  4ти Македонски конгрес по енокринологија, дијабетес и метаболични нарушувања со меѓународно учество, во организација на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р Македонија

 

05.11.2013  Состанок на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р Македонија, дел од КМЕ

 

14.09 - 15.09.2012  Годишен состанок на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р Македонија, на тема „Дијабетес мелитус - корелација со тироидна дисфункција и дебелина“.

 

18 - 19.05.2012  Стручен состанок на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р Македонија, дел од КМЕ

 

30.03.2012  Стручен состанок на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р Македонија, акредитиран од ЛКМ во рамки на програма за КМЕ

 

02.03.2012  Стручен состанок на тема „Дијабетес и бубрег“, организиран од страна на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р Македонија и Здружението на нефролози при МЛД

 

Стручен состаонок на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р Македонија, на тема „Дијабетес комбинирана терапија и кардиоваскуларна безбедност

14 - 16.10.2011 - Состанок на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р Македонија, дел од КМЕ

27.05.2011  Стручен состанок на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р Македонија, акредитиран од МЛД и Лекарска Комора, дел од КМЕ

01.04.2011  Стручен состанок на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р Македонија, на тема „. Предизвици и нов можности во третманот на дијабетесот“.

30.09.2009  Стручен состанок, дел од КМЕ, организиран од страна на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р Македонија и Македонско здружение на кардиолози

07 - 09.05.2009  Стручен состанок на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р Македонија, дел од КМЕ

03.04.2009  Стручен состанок, на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р Македонија, дел од КМЕ, на тема „Преглед на базалната инсулинска терапија: што научивме од времето на аналозите?

20.11.2008  Стручен состанок на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р Македонија, дел од КМЕ

11.04.2008  Секциски состанок на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р Македонија, на тема „Тиазолидиндионите во терапија на Дијабетес мелитус тип 2

21.03.2008 - Стручен состанок на ендокринолози и офталмолози, организирана од страна на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р Македонија и Здружение на офталмолози на Македонија


19.05.2006  Секција на ендокринолози на Р Македонија, дел од КМЕ

14.04.2006  Редовен стручен состанок, на н Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р Македонија, дел од КМЕ

31.03.2006  Секција на ендокринолози на Р Македонија, со теми „Инсулинска терапија кај дијабетес тип 2“ и „Презентација на Национален проект за дијабетес

04.11.2005  Благодарница на Здружението на ендокринолози за долгогодишен придонес и афирмација на МЛД, доделена од страна на Македонско лекарско друштво, по повод 60 годишниот јубилеј на истото.

21.10.2005  Секција на ендокринолози на Р Македонија, дел од КМЕ

10.06.2005  Стручен состанок на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р Македонија, на кој едногласно беше усвоено приготвување на упатство за водење и третман на ендокринолошките заболувања, напишано од страна на Доц. Д-р Татјана Миленковиќ и Асс. Д-р Горан Петровски

26.05.2005  Секциски состанок на Здружение на ендокринолози и дијабетолози на Македонија, дел од КМЕ

02.03.2005  Секциски состанок на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р Македонија, со дневен ред „Тиазолиндиони“ и „Клинички искуства со GLU-ROS“.

Стручен состанок на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р Македонија, на тема „Оралните антидијабетици како моно или комбинирана терапија во третман на тип 2 дијабетес

11 - 13.06.2004  Дијабетолошка школа на тема „Современа дијабетолошка пракса - клинички аспекти

07 - 08.05.2004  Семинар на тема „Тироидни дисфункции - препораки за третман

12.02.2004  Дијабетолошка секција на тема „Современата терапија во третманот на дијабетесот - инсулински аналози

05.12.2003  Ендокринолошка секција на тема „Дијабетес и Glucovance

02.06.2003  Дијабетолошка секција на тема „Глукометри

09.05.2003  Енокринолошка секција, на тема „Ендокринолошки аспект на хирзуитизам

17.03.2003  Ендокринолошска секција на тема „Дијабетес и липиди

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________